پروپوزال

نوشتن پروپوزال یکی از الزامات انجام یک طرح تحقیقاتی و درس روش تحقیق یا پایان نامه هست

که برای نگارش آن باید به موارد و نکات مهمی توجه شود.

مراحل مختلف انجام یک پروپوزال استاندارد و با کیفیت باید رعایت شود.

معمولا در سایت هر دانشگاه فرم مخصوص پروپوزال برای دانلود وجود دارد.

که دانشجو پس از تهیه کردن آن و وارد کردن تمامی اطلاعات لازم باید آن را برای مراحل تصویب پروپوزال به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهد.

انجام پروپوزال

معمولا هدف از انجام پروپوزال تهیه پایان نامه و یا درس روش تحقیق می باشد

از این رو پس از ثبت سفارش از بین کارشناسان بخش پایان نامه

کارشناس مربوط به رشته ی شما برای انجام یک فایل کامل پروپوزال با قیمت مناسب گزینش خواهد شد.

و پس از پایان کار فایل به صورت فوری در زمان سریع با فرمت ورد به ایمیل ثبت شده ارسال می شود.

پس از ارسال فایل در صورتی که نیاز به ویرایش پروپوزال حسب نظر استاد راهنمای مربوطه باشد

به صورت رایگان انجام و مجددا فایل ارسال می گردد.

برای آموزش از کارشناسان سایت مشاوره سریع و رایگان دریافت نمایید.

برای سفارش پروپوزال کلیک نمایید.