فهرست بستن

علوم کامپیوتر

انجام تحقیق دانشجویی رشته علوم کامپیوتر مستلزم تجربه دانش و مهارت کافی می باشد.

که کارشناسان گروه علوم کامپیوتر مجموعه آسان ریسرچ با سال ها تجربه و ارائه پروژه های موفق در این زمینه آماده انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند.

در حال حاضر انجام تحقیقات دانشجویی علوم کامپیوتر در گرایش های زیر پذیرفته می شود:

سیستم های هوشمند، محاسبات علمی، سیستم های کامپیوتری، نظریه محاسبه

علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش

سفارش تحقیق علوم کامپیوتر