فهرست بستن

زیست شناسی مولکولی

انجام تحقیق دانشجویی زیست شناسی مولکولی مستلزم تجربه دانش و مهارت کافی می باشد.

که کارشناسان گروه زیست شناسی مولکولی مجموعه آسان ریسرچ با سال ها تجربه و ارائه پروژه های موفق در این زمینه آماده انجام پروژه های تحقیقاتی می باشند.

در حال حاضر انجام تحقیقات دانشجویی زیست شناسی مولکولی در گرایش های زیر پذیرفته می شود:

علوم سلولی و مولکولی

زیست فناوری میکروبی

ژنتیک

میکروبیولوژی

بیوشیمی

زیست فناوری دریا

بیوفیزیک

برای انجام تحقیق دانشجویی زیست شناسی مولکولی روی لینک زیر کلیک کنید:

سفارش تحقیق زیست شناسی مولکولی